Eisteddfod Ddwl 2012
Dyma gyfle eleni eto i chi ddarllenwyr Y Garthen, gefnogi digwyddiad blynyddol, drwy gystadlu yn enw’r Garthen. 
Am fanylion pellach, cysylltwch ag un o swyddogion y Garthen.  Beth am fwrw arni eleni!
Darllenwch fanylion y gystadleuaeth ar ein tudalen 'Newyddion'.


Papur Bro Dyffryn Teifi

Eleni mae papur Y Garthen yn dathlu 30ain  mlynedd ers ei sefydlu ac i nodi'r achlysur arbennig hwn dyma gyfle i chi ail-ddarllen englyn o waith un o feirdd amlycaf ein cenedl. 
Ail-argraffwyd yr
englyn hwn yn rhifyn Gorffennaf / Awst 2011 ynghyd â dau arall o waith Donald Evans a T. Llew Jones sydd i'w gweld ar ein tudalen newyddion


Mae bro gyfan odani ~ y mae’n gain
    Ac mae’n gynnes ynddi;
Mae para’n ei henwlan ni,
    A’i hedefyn o Deifi.                     
                                              Dic Jones

Newyddion Diweddaraf


Cysylltwch â ni drwy anfon neges e-bost at y cyfeiriad isod neu drwy ein tudalen cysylltu
ygarthen@yahoo.com

Community Web Kit provided free by BT