Gohebwyr Lleol

Llandysul / Capel Dewi / Beulah ~ Beth Davies 01559 362850

Pontsian ~ Hefina Davies 01545 590423

Pencader ~ Haulwen Lewis 01559 384279
                   Meryl Davies 01559 384217

Drefach Felindre
~ Olive Camden 01559 370302
                               Nellie Reeves 01559 371516

Saron
~ Melita Jones 01559 370275

New Inn
~ Marina Davies 01559 384252
                 Marion Howells 01559 384254

Prengwyn / Maesymeillion / Tregroes
~ Wenna Bevan Jones 01559 363328
                                                               Betty Evans 01559 363610

Castell Newydd Emlyn
~ Janet Kench 01239 711112
                                       Elgan Jones 01239 710840

Rhos / Capel Iwan / Bryn Iwan
~ Miriam James 01559 370286

Gwyddgrug
~ Yvonne Griffiths 01559 384468

Llanfihangel ar arth
~ Meinir Ffransis 01559 384378Cysylltwch â ni drwy anfon neges e-bost at y cyfeiriad isod neu drwy ein tudalen cysylltu
ygarthen@yahoo.com

Community Web Kit provided free by BT