Swyddogion Y Garthen

Cadeirydd ~ Y Parchedig Guto Prys ap Gwynfor
Cysodydd y Garthen a Threfnydd y Clwb 100 ~ Haulwen Lewis 01559 384279 / haulwen279@yahoo.co.uk

Bwrdd Rheoli
Marina Davies, Yvonne Griffiths, Aled Evans, Beth Davies,
Nellie Reaves, Miriam James, Lyn Davies

Bwrdd Golygyddol
Marina Davies, Yvonne Griffiths, Alwyn Ward, Arwyn Pearce,
Guto Prys ap Gwynfor, Wenna Bevan Jones,

Uwch-olygydd
Marina Davies


Cysylltwch â ni drwy anfon neges e-bost at y cyfeiriad isod neu drwy ein tudalen cysylltu
ygarthen@yahoo.com

Community Web Kit provided free by BT